PONT DE VIU DE LLEVATA

2019-02-07T16:31:53+01:00

Pont medieval d'una sola arcada de mig punt. Fou construït amb criteris clarament funcionals i sense cap tipus d'intenció decorativa al camí tradicional que comunica el poble de Viu de Llevata amb Hostalets, Sas i Erta, per salvar el barranc. Es tracta d’un pont d’un sol ull, format per dos paraments laterals de carreus, [...]

PONT DE VIU DE LLEVATA2019-02-07T16:31:53+01:00

PONT DE CASTILLÓ DE TOR

2019-02-07T16:33:14+01:00

Pont medieval d'una sola arcada de mig punt. Per la seves característiques constructives es pot datar cronològicament al segle XII, dins de l'estil romànic que per les construccions pirenaiques ha estat anomenat “estil arcaïtzant”. Fou construït amb criteris clarament funcionals i sense cap tipus d'intenció decorativa. En relació amb la pedra utilitzada per a [...]

PONT DE CASTILLÓ DE TOR2019-02-07T16:33:14+01:00

ERILLCASTELL

2019-02-07T16:33:57+01:00

Des de sempre Erillcastell ha tingut un accés difícil, que s’ha agreujat en quedar deshabitat durant el darrer terç del segle XX. Malgrat aquest fet, Erillcastell té una identitat històrica molt important, lligada a l’antiguitat de la família d’Erill. El castell està datat el 1024 i va ser donat als Erill el 1040. El [...]

ERILLCASTELL2019-02-07T16:33:57+01:00

DOLMEN DE PINYANA – LA CASA ENCANTADA

2019-02-07T16:34:38+01:00

El dolmen de Pinyana és un sepulcre megalític amb una llossa de coberta de 3,3 metres de llargada per 2,4 metres d’amplada i 0,6 metres de gruix, una capacitat de cambra de 2x1,5 metres i una alçada de 2 metres, dues llosses laterals i una llossa d’entrada rebaixada, que tanca la tercera part de [...]

DOLMEN DE PINYANA – LA CASA ENCANTADA2019-02-07T16:34:38+01:00

SANTA CECÍLIA DE GOTARTA

2019-02-07T16:35:16+01:00

Església d’una sola nau coberta amb voltes d’aresta i capçada per un absis rectangular. El seu portal dovellat en arc de mig punt té dues grades al seu peu. Al mig de la façana frontal trobem un òcul. Tots els murs mostren paraments de maçoneria amb carreus irregulars Campanar coetani a l’església, de planta [...]

SANTA CECÍLIA DE GOTARTA2019-02-07T16:35:16+01:00

SANT ESTEVE DE CASTILLÓ DE TOR

2019-02-07T16:35:23+01:00

Església d’una sola nau i coberta de dues vessants, amb teula àrab. La porta d’accés és una arcada senzilla de mig punt. Hi ha un petit rosetó a sobre de l’eix de la porta. El campanar, adossat al mur lateral, és de base quadrada i està aixamfranat a la seva part superior, on hi [...]

SANT ESTEVE DE CASTILLÓ DE TOR2019-02-07T16:35:23+01:00

SANT PERE DE MALPÀS

2019-02-07T16:36:05+01:00

Església d’una sola nau coberta amb voltes d’aresta, acompanyada de dos passadissos laterals, separats de la nau per arcs de mig punt i capçada per un absis rectangular. El seu portal dovellat en arc de mig punt té cinc grades al seu peu i un ràfec de doble vessant al seu damunt. Al mig [...]

SANT PERE DE MALPÀS2019-02-07T16:36:05+01:00

SANTA MARGARIDA DE PERANERA

2019-02-07T16:36:09+01:00

Es tracta d’un edifici petit molt modificat, amb una sola nau coberta amb volta de canó. Un arc presbiteral connecta l’absis de planta semicircular allargassada i presenta una finestra d’una sola esqueixada. El mur de tramuntana descansa sobre la roca, el de migjorn té una gran alçada a causa del desnivell. A ponent, trobem [...]

SANTA MARGARIDA DE PERANERA2019-02-07T16:36:09+01:00

SANT GIL DE PINYANA

2019-02-07T16:36:10+01:00

Edifici d’una sola nau coberta, amb una capçalera i amb dues capelles laterals a banda i banda, i cobert amb volta de canó i coronat el creuer amb una cúpula semiesfèrica. L’arc que precedeix el creuer està presidit per un bust de la marededéu, sobre la data de consagració de l’església, l’any 1705. L’aparell [...]

SANT GIL DE PINYANA2019-02-07T16:36:10+01:00
Go to Top