Com arribar

Distàncies

 • Barcelona 275 km
 • Bilbao 445 km
 • Girona 295 km
 • Lleida 125 km
 • Madrid 535 km
 • Sant Sebastià 350 km
 • Saragossa 220 km
 • Tarragona 220 km

Amb cotxe

Des de Lleida (125 km)

N-230 Torrefarrera – enllaç amb la variant A-14 direcció a Vielha – Toulouse

Sortida a Alfarràs i N-230 cap a Benavarri – El Pont de Suert

Des de Barcelona (280 km)

Autovia A-2 direcció Lleida i enllaç a la variant A-14 en direcció Vielha – Toulouse, Sortida N-230 Alfarràs – El Pont de Suert

Amb transport públic

Servei d’autobusos des de Lleida i Barcelona fins a El Pont de Suert.

ALSA www.alsa.es

Horaris línea Vielha – Lleida

Tel. 902 42 22 42

Servei de trens fins a Lleida

RENFE www.renfe.com

Tel. 902 320 320

Aeroports propers

 • Alguaire a 108 kmToulouse a 145 km
 • Barcelona a 238 km
 • Saragossa a 170 km

Més Informació:

Ajuntament El Pont de Suert

Oficina de turisme

Formulari de contacte

Política de dades

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades publicat el 25 de maig 2016 (RGPD), i al Reglamento RD-1720/2007, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui , l’Ajuntament del Pont de Suert, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades : Responsable: Ajuntament El Pont de Suert, P2521600C, Plaça Major, 9, 25520, El Pont de Suert, Lleida. ajuntament@elpontdesuert.cat Finalitat del tractament de les seves dades personals: Enviament de la informació que ens sol·liciten. Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquest document. Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir sobre dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable: Ajuntament del Pont de Suert mitjançant correu postal a l’adreça de Plaça Major, 9, 25520, El Pont de Suert, Lleida, o per correu electrònic a ajuntament@elpontdesuert.cat, acompanyant una còpia del seu DNI. Conservació: El període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei
L’Ajuntament del Pont de Suert l’informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Així mateix, en cas d’incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.