CONTACTE

Per qualsevol consulta pot dirigir-se a nosaltres omplint el següent formulari.

OFICINA DE TURISME

Av. Victoriano Muñoz, 22
Telf: +34 973 690 640
turisme@elpontdesuert.cat

  Nom i Cognoms (obligatori)

  Email (obligatori)

  Assumpte

  Missatge


  He llegit i accepto l'Avís Legal i la Política de Privadesa.

  Declaro, sota la meva pròpia responsabilitat, ser major de 18 anys i responc de manera exclusiva de la veracitat d'aquesta declaració.

  De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades publicat el 25 de maig 2016 (RGPD), i al Reglamento RD-1720/2007, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui , l’Ajuntament del Pont de Suert, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades :
  Responsable: Ajuntament El Pont de Suert, P2521600C, Plaça Major, 9, 25520, El Pont de Suert, Lleida. ajuntament@elpontdesuert.cat
  Finalitat del tractament de les seves dades personals: Enviament de la informació que ens sol·liciten.
  Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquest document.
  Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal
  Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir sobre dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable: Ajuntament del Pont de Suert mitjançant correu postal a l’adreça de Plaça Major, 9, 25520, El Pont de Suert, Lleida, o per correu electrònic a ajuntament@elpontdesuert.cat, acompanyant una còpia del seu DNI.
  Conservació: El període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei

  L’Ajuntament del Pont de Suert l’informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
  Així mateix, en cas d’incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.