Llegenda i Vida

El patrimoni cultural és el conjunt de tots els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura amb valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic, i dels béns immaterials integrats de la cultura popular i tradicional i les particularitats lingüístiques d’un territori.

Tots aquests elements, a més a més del seu valor històric i artístic, són rellevants per la seva capacitat de generar un sentiment de pertinença a una comunitat i un valor afegit que permet i ha de permetre potenciar l’activitat econòmica del municipi.

En aquest marc, El Pont de Suert és un municipi amb un ric patrimoni etnològic, que hem de protegir, conservar i difondre. Per a això cal dur a terme accions per a la projecció d’activitats de revalorització i de promoció d’aquest patrimoni.

“El Pont de Suert, llegenda i vida” recull part de la identitat d’aquest municipi per mitjà de cinc figures representatives de la història del poble: la vella de Suert, l’abat del Monestir de Lavaix, el ponter, el Majoral i el fallaire. Totes elles esdevenen elements que ens permeten conèixer la forma de vida dels nostres avantpassats pontarrins i les seves tradicions.

Descarrega’t aquí el fullet

Fes la Visita guiada