Església d’una sola nau i coberta de dues vessants, amb teula àrab.

La porta d’accés és una arcada senzilla de mig punt. Hi ha un petit rosetó a sobre de l’eix de la porta.

El campanar, adossat al mur lateral, és de base quadrada i està aixamfranat a la seva part superior, on hi ha quatre obertures de mig punt per a les campanes.

La coberta del campanar és piramidal i de llossa de pissarra del país. Va ser ampliat en alçada i les antigues obertures foren tapiades.