Edifici d’una sola nau coberta amb una teulada de dues aigües.

El campanar de torre es troba adossat a la façana.

Es tracta d’un edifici molt modificat en l’actualitat, però les primeres referències històriques del mateix es remunten a l’any 1103.

Els batents de la porta conserven un forrellat de ferro forjat de tradició romànica, constituït pel passador amb tirador, la planxa guardapany i una anella.

A l’interior de l’església es conserva una pica baptismal que, segons la creença popular, va arribar al poble procedent del monestir de Santa Maria de Lavaix durant el temps de la desamotització, bescanviada per blat.