L’actual església de Sant Martí de Llesp és un edifici construït amb els materials de l’antiga església romànica, de la qual es conserva part de la façana nord i la portada.

La portada que dóna entrada al temple es va traslladar al mur de tramuntana i es va protegir mitjançant un porxo. El seu muntatge actual presenta un arc de mig punt, realçat amb una arquivolta bisellada i rematat amb un crismó sobre l’arc guardapols.

La portada presenta també dos capitells romànics, decorats amb motius vegetals.

A la mateixa façana nord trobem el campanar de torre, de planta octogonal, i una rosassa.

Pels elements constructius de les etapes més antigues, es pot emmarcar cronològicament al segle XII.