Edifici d’una sola nau coberta amb volta de canó de perfil semicircular, reforçada per un arc toral que arrenca de les impostes decorades.

L’edifici es troba capçat, a llevant, per un absis semicircular, precedit per un arc presbiteral. Al centre del mateix, es va construir una finestra de doble esqueixada, actualment tapiada.

A la façana meridional s’obre la porta d’entrada, construïda mitjançant un arc de mig punt. La porta és realçada per una arquivolta amb els angles bisellats, fets amb pedra tosca.

Els batents de la porta conserven un forrellat de ferro forjat de tradició romànica i forma serpentiforme, constituït pel passador amb tirador, la planxa guardapany i una anella.

Pels elements constructius de les etapes més antigues, es pot emmarcar cronològicament al segle XII.