Edifici d’una sola nau coberta amb volta de canó i reforçada per dos arcs torals. La nau fou allargada cap a llevant, on es va obrir una porta. La porta originària, situada a ponent, va ser tapiada.

A la façana meridional es conserven dues finestres de doble esqueixada amb llindes de pedra tosca.

L’aparell és molt irregular, com a conseqüència de les diferents transformacions, malgrat que a la part baixa es conserven fragments del parament original.

Pels elements constructius de les etapes més antigues, es pot emmarcar cronològicament com una obra rústega del segle XII.

Declarada Bé Cultural d’Interès Nacional l’any 1992.