Es tracta d’un edifici profundament transformat, d’una sola nau amb absis carrat. Molt possiblement el temple estigués capçat per uns absis semicircular que va ser substituït per l’actual.

La nau estava coberta per una volta de canó ( de la qual només es conserva l’arrencada) i té adossades, a ambdues bandes, dues capelles laterals, que foren afegides posteriorment a la planta de l’edifici originari.

Al costat oest de l’església s’alça un campanar de torre, de dos cossos, i planta quadrangular. El pis inferior sembla fer de porxo a la primitiva entrada, actualment tapiada.

Malgrat totes les modificacions i reformes que ha patit l’edifici, per les característiques dels elements originaris encara presents, es pot emmarcar cronològicament en la darreria del segle XII o principis del XIII.