TAXI

A més dels serveis que us oferim en els altres apartats, tenim un ventall de professionals vinculats al nostre municipi que fan que puguem ampliar aquesta oferta de serveis.

LASAU PIRINEUS S.L.

609 722 982

ENRIC VELASCO PARACHE

616 646 118

ALBA SAURA

616 841 181

MARC LATORRE VIVANCOS

695 864 955

ENRIC VELASCO MUÑOZ

609 823 751

TAXIS CAPACICO

630 919 131

S.P.F. SAURA

616 841 181

FRANCISCO JAVIER LATORRE

973 691 193

SERGI CORTS COYO

692 525 490

JOSÉ NORAY VIDAL

657 546 286