Edifici d’una sola nau amb la capçalera recta, portal en arc de mig punt i un òcul a mitja alçada, coronat per un ràfec angular amb què sobresurt la teulada de dues vessants que cobreix el temple.

Campanar coetani a l’església, de planta quadrada amb la cel·la a la part alta, de planta octogonal irregular, coronat per una agulla de pissarra del país. Té unes finestres molt àmplies d’arc rebaixat on hi pengen campanes, excepte a l’est.

En aquesta església es trobava el Crist de Perves, escultura de fusta datada al segle XIII que ens presenta a Crist clavat a la creu. Al peu dret, la posició i el pes violenten el plecs de la pell. Sota cadascun dels genolls hi ha una incisió doble. La forma d’estilitzar i els braços repeteix la del Crist romànic del davallament de l’església d’Erill la Vall. Al cap, hi duu una corona d’espines que s’incereixen en forma de clavilles. Actualment, es pot veure al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal.